ERASMUS+
project choose a cheese

дефиниција за
млекото

Млекото е течност со бела боја, со специфичен мирис и вкус, што го излачува млечната жлезда после партусот (породувањето) на женското од цицачите, а служи за хранење на подмладокот.
Под млеко во потесна смисла на зборот се подразбира неизменет секрет на млечната жлезда, што се добива со постојано и непрекинато молзење на здрави, нормално хранети и редовно молзени крави најмалку 15 дена пред и 8 дена после телењето, млеко во кое нема ништо додадено, ниту одземено.

за сирењето
како да започнете бизнис со сирење

краток водич за основање на
мала компанија за производство на сирење

Основањето на мала компанија за производство на
сирење може да биде предизвикувачки потфат. Во
прилог се наведени неколку чекори и совети кои ќе
Ве водат низ процесот:

Истражување на пазарот

се прави на локалниот
пазар за да се разбере побарувачката за сирење. На
ваков начин се идентификуваат вашите потенцијални конкуренти, нивните производи, цени и таргет
купувачи.

Бизнис план

Направете детален бизнис план, во кој
ќе се дефинираат вашите компаниски цели, таргет
пазарот, опсегот на производи, производствениот
процес, …

Законски барања

: Регистрирајте ја својата компанија за производство на сирење како правно тело и
добијте ги сите потребни дозволи за работа во
прехранбена индустрија. Истите може да вклучуваат…

Производствен погон

:Изберете соодветна локација
за вашиот производство погон. Осигурајте дека
истиот е во согласност со сите барања за здравје и
безбедност на храна и дека има доволно
оперативен простор за производствената опрема и
складирање на материјали …

Опрема и состојки

Инвестирајте во високо квалитетна опрема за производство на сирење, како
кади, преси, пастеризатор и комори за зреење на
сирењето. Добавете првокласни состојки, како
млеко и стартер култури, за да осигурате најдобар
квалитет на вашиот производ.

Рецептура и развој на производот

Развијте
различни рецептури за производство на сирење кои
се во согласност со очекувањата на таргетираниот
пазар. Експериментирајте со различни вкусови и
комбинации, за да понудите различни производи.

Рецептурите и развојот на производот се критични во создавањето на различни типови на сирење, кои ќе бидат избор на потрошувачите. Создавањето на единствени и вкусни рецептури за сирење ќе го издвојат вашиот бренд од конкуренцијата и ќе привлечат лојални купувачи. Во прилог се неколку чекори кои ќе ве водат низ процесот на креирање на рецептура и развој на производ:

еразмус +
публикации

procject by erasmus +  choose a cheese

info@sozsugjp.edu.mk