На 26.02.2020 година во СОЗШУ „Ѓорче Петров” Кавадарци во соработка со претставници од МВР се реализира едукативна работилница на тема:

На 26.02.2020 година во СОЗШУ „Ѓорче Петров” Кавадарци во соработка со претставници од МВР се реализира едукативна работилница на тема: „Спречување на насилството“. Посебен акцент на оваа работилница беше ставен на спречување на насилството и недоличното однесување на спортски натпревари.