Одлука и завршна пресметка на СОЗШУ Ѓорче Петров - Кавадарци за 2022год.

одлуката за усвојување на завршната пресметка и завршната пресметка можете да ги превземете на линковите подолу

Повеќе...