преглед и превземање на објавена Завршна пресметка за 2021год.

Доколку сакате да го превземете документот во .pdf формат можете да го направите тоа со кликање на линкот

ПРЕВЗЕМАЊЕ - завршна пресметка 2021