Facebook

СОЗШУ Ѓорче Петров - Кавадарци

Ратка Росомански директор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Бошко Настов професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Божанка Минова професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Даниел Петков професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Дарко Цеков професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Деан Илков професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Ефремчо Николов професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Ѓоко Тодоров професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Горан Попов професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Горан Керов професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Горан Зимовски професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Гордана Стојчева Наумова професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Јорданка Орешкова м-р. професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Коце Попов професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Коле Станоев професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Лилјана Ѓорѓиева професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Љупчо Бинов професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Маргарита Делова професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Марјан Ѓуров професор - тренер

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Менча Мајсторова професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Милка Манчева професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Наталија Вчкова професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Наталија Касапинова професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Радица Бинова професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Горан Велковски професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Роза Тефова професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Сања Ацева професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Стефан Ацев професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Тања Камчева педагог

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Трајче Манев професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Валентина Таскова професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Влатко Тасев професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Весна Тодорова професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

Златко Смилевски професор

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk

образовен профил

шумарство и дрвопреработувачка

шумарски техничар , техничар за пејсажен дизајн, техничар за мебел и ентериер, техничар за обработка на дрво, столар (тригодишно образование) , шумар (тригодишно образование)

земјоделско-ветеринарна струка

агротехничар, техничар за фито медицина, технилар за агроменаџмент, градинар-цвеќар (тригодишно образование)

медицинска - здравствена

фармацевтски техничар

спортска гимназија

академија за кошарка

фото галерија

школска зграда - реновирана во 2019-2020 година

школска зграда - реновирана во 2019-2020 година

кабинет , винарски подрум

кабинет , винарски подрум

кабинет - хемиска лабораторија

кабинет - хемиска лабораторија

работилница за дрво-преработувачка

работилница за дрво-преработувачка

спортска сала

спортска сала

СОЗШУ Ѓорче Петров - Кавадарци

ул.Шишка бб 

sozshu-gjorchepetrov-kavadarci@schools.mk