проекти

Проект „Избери сирење“ - Chose a cheese (CHEASY)

Проект „Избери сирење“ - Chose a cheese (CHEASY)  

МАРТ
нед
пон
вто
сре
чет
пет
саб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
НАСТАНИ
патронен празник на училиштето

по повод патрониот празник училиштето ќе спореведе низа активности за обележување на настанот. Повеќе информации во НАСТАНИ

6-ти март 2020 год.

СОЗШУ Ѓорче Петров - Кавадарци

Горан Велковски директор

direktor@sozsugjp.edu.mk

Андон Ризов професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Бошко Настов професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Божанка Минова професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Даниел Петков професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Дарко Цеков професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Деан Илков професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Ефремчо Николов професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Ѓоко Тодоров професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Горан Попов професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Горан Керов професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Горан Зимовски професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Гордана Стојчева Наумова професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Јоана Колева професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Јорданка Орешкова м-р. професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Киро Спиров професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Коце Попов професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Коле Станоев професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Лилјана Ѓорѓиева професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Љупчо Бинов професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Маргарита Делова професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Марјан Ѓуров професор - тренер

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Менча Мајсторова професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Милка Манчева професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Наталија Вчкова професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Наталија Касапинова професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Радица Бинова професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Ратка Росомански професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Роза Тефова професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Сања Ацева професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Стефан Ацев професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Тања Камчева педагог

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Трајче Манев професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Валентина Таскова професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Влатко Тасев професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Весна Тодорова професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

Златко Смилевски професор

nastavnici@sozsugjp.edu.mk

образовен профил

шумарство и дрвопреработувачка

техничар за шумарство и пејсажна архитектура, техничар за обработка на дрво, техничар за мебел и ентериер, столар, шумар

земјоделство - винарство

лозаро - винарски техничар техничар за фармерско производство техничар за агроменаџмент градинар - цвеќар

медицинска - здравствена

медицинска - (здравствена струка)

спортска гимназија

ПАРАЛЕЛКИ ЗА ФУДБАЛ, РАКОМЕТ, КОШАРКА, ТЕНИС

фото галерија

школска зграда - реновирана во 2019-2020 година

школска зграда - реновирана во 2019-2020 година

кабинет , винарски подрум

кабинет , винарски подрум

кабинет - хемиска лабораторија

кабинет - хемиска лабораторија

работилница за дрво-преработувачка

работилница за дрво-преработувачка

спортска сала

спортска сала

СОЗШУ Ѓорче Петров - Кавадарци

ул.Шишка бб info@sozsugjp.edu.mk